Dịch vụ đào tạo tại chỗ
 
Dịch vụ trong bán hàng
    Lắp đặt và thử nghiệm miễn phí cho người sử dụng, và cung cấp đào tạo vận hành miễn phí.

 
 
 
ADD: Huangshi Industry Zone, Fuqiao Town, Licheng District, Quanzhou, Fujian. Chine
Copyright 2012 Minghui Fujian Quanzhou Industrial Light Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.
Conçu par Chinakewei.net